Veelgestelde vragen

Eerste woning

 • 1. Waarmee is het huis geisoleerd?

  De wanden bestaan uit drie delen, een buiten-, midden- en binnenblad. Tussen het midden- en binnenblad is een vulling van polyurethaan aangebracht.


 • 2. Kan ik een identieke woning bestellen/kopen?

  Nee, dat is niet mogelijk. De eerste Milestone woning is onderdeel van een reeks van 5 woningen. We hebben tijdens de realisatie van deze woning veel inzichten gekregen. Daarom hebben we ons ten doel gesteld dat we na realisatie van de vijfde woning een product voor de markt hebben. Zodat de belangrijkste technische bottlenecks zijn getackeld. Om die reden zal de woning zoals die nu in Eindhoven staat, niet buiten project Milestone worden gerealiseerd.

  Maar dat wil niet zeggen dat wij u niet kunnen helpen. De 3D-betonprint techniek wordt inmiddels bij diverse bouwprojecten toegepast. Weber Beamix staat open voor commerciële opdrachten in hun 3D betonprintfabriek. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Gian Sterken. Telefonisch bereikbaar via: 06-20 044 363 of mail naar: Gian.Sterken@weberbeamix.nl


 • 3. Wat zijn de belangrijkste lessen van de realisatie van de eerste woning van Project Milestone?

  We zijn trots dat het gelukt is om datgene te realiseren dat we ons als doel gesteld hebben: een echte woning van 3D-geprint beton, die voldoet aan alle regelgeving, en die in één oogopslag laat zien wat met deze nieuwe techniek mogelijk is. Terugkijkend nemen we vooral de volgende lessen mee voor de ontwikkeling van de volgende huizen.

  Om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de woningnood, moet het sneller en goedkoper

  De projectpartners willen met Project Milestone bijdragen aan de totstandkoming van een nieuwe bouwmethode die substantieel bij kan dragen aan het oplossen van een urgent maatschappelijk probleem; het woningtekort. Daarvoor moeten er betaalbare, duurzame en snel te realiseren woningen komen. Onder meer de onderstaande leerpunten moeten eraan bijdragen dat de innovatie die we tot stand brengen met de volgende woningen van Project Milestone ons dichterbij dit doel brengen.

  De vormvrijheid van de techniek is enorm vergroot. Die moet leidend zijn in het ontwerp

  De projectpartners hebben bewust gekozen voor een gedurfd ontwerp, dat de lat hoog legde, om de innovatie aan te jagen. Het was ten tijde van het ontwerp niet zeker of het mogelijk zou blijken het ontwerp precies te realiseren zoals op papier stond – de kennis en technologie daarvoor was nog in ontwikkeling. De partners zijn erin geslaagd wetenschappelijk onderbouwde modellen te ontwikkelen, waarmee ze nu een heel breed pallet aan vormen kunnen printen, die eerst niet mogelijk waren. Het originele ontwerp van deze eerste woning bleek op details niet in dit pallet te vallen. Dat leidde in de praktijk tot compromissen qua uitvoering. De nieuw verworven kennis van de vormmogelijkheden van 3D-betonprinten is de basis voor het ontwerp van de volgende vier woningen, wat een garantie biedt dat het ontwerp ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden – zonder compromissen.

  Qua techniek zijn belangrijke stappen gezet, nu kijken we ook naar organisatie en processen

  In Project Milestone hebben zes verschillende partijen de handen in elkaar geslagen om een innovatie te realiseren die zo dicht mogelijk bij echte toepassing komt. Voor alle partijen was dit type project nieuw en vergde een benadering qua organisatie en processen die buiten de gebaande paden ging. Denk aan nieuwe taken, rollen, productonderdelen en processtappen nodig bij deze nieuwe methode, evenals overleg- en beslisstructuren. Ook op dit terrein is veel geleerd dat meegenomen wordt bij de realisatie van de volgende woningen.

  Transport moet onder de loep

  Het transport van de metershoge geprinte elementen, vanuit de printhal naar de bouwplaats, was een huzarenstukje. De elementen bestaan uit verschillende met elkaar verbonden bladen en zijn onregelmatig van vorm, wat het optillen en verplaatsen een uitdaging maakt. Ondanks alle voorzorg en expertise bij het speciaal-transportbedrijf, traden er bij het transport, via dieplader met kraan, toch wat lichte beschadigingen op. De projectpartners gaan bekijken hoe ze het risico op transportschade en de kosten en tijd van het transport kunnen minimaliseren. Het streven is om de laatste woning van Project Milestone geheel op de bouwplaats zelf te printen, om te onderzoeken of deze optie per saldo beter werkt. Printen op locatie heeft namelijk weer andere uitdagingen, met name de grote invloed van het weer op de uitharding van het beton.


 • 4. Hoe onderscheidt dit project zich van andere projecten voor 3D-geprinte woningen?

  Wereldwijd lopen er meerdere projecten voor de ontwikkeling van 3D-geprint beton, wat tekenend is voor de grote potentie van deze techniek. Die projecten hebben allemaal een eigen insteek, en richten zich op verschillende aspecten van de ontwikkeling die nodig is om 3D-geprint beton breed toepasbaar te maken.

  Er zijn twee specifieke projecten die recent in de aandacht zijn gekomen. In België is dat Kamp C, bij het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in Westerlo. Aan dat project neemt Saint-Gobain Weber Beamix deel, een van de projectpartners van Project Milestone. Daardoor konden de bouwers van Kamp C al kennis meenemen die in Eindhoven is opgedaan. In Duitsland bouwt het bedrijf PERI momenteel een 3D-geprinte woning van beton. Verder heeft Cybe al een aantal projecten gerealiseerd in het buitenland.

  Wat Project Milestone onderscheidt van de bovengenoemde projecten, is de verkenning en verruiming van de vormvrijheid die 3D-printen van beton biedt. Dat zie je onder meer terug in de schuine en overhellende wanden en in de speelse, weinig conventionele plattegrond. Daarnaast is het geprinte beton van het Eindhovense huis echt dragend; er staat geen aparte draagconstructie in het huis.

  Verder zijn de elementen van Project Milestone geprint in een printfabriek, en daarna naar de bouwplaats gebracht. De kwaliteit van het beton is daarmee beter te beheersen doordat er minder weersinvloeden zijn. Qua logistiek is dit echter minder praktisch dan printen op de bouwplaats, zoals bij het Duitse en het Belgische project gebeurde. Wat Project Milestone gemeen heeft met het Duitse PERI-project, is dat ze allebei echt voor bewoning gemaakt zijn. Ze voldoen allebei aan de strenge bouwregelgevingen, ze hebben een bouwvergunning en er komen echt bewoners in.


 • 5. Waarom woningen printen met beton, wat is het voordeel ervan?

  Het 3D-printen van beton biedt potentieel veel voordelen, waaronder: * Vrijwel elke vorm is mogelijk, terwijl traditioneel beton, dat gemaakt wordt met behulp van bekisting, vooral leidt tot grove vormen. * Het kan sneller, doordat bepaalde stappen niet meer nodig zijn. Er hoeft bijvoorbeeld geen wapening gevlochten te worden, doordat de wapening mee geprint kan worden. Er hoeft geen bekisting gemaakt en later weer afgebroken te worden. Er hoeven geen doorvoeringen geboord te worden, die kunnen in het printproces gemaakt worden. En in de toekomst kunnen mogelijk nog meer functionaliteiten meegenomen worden in het printproces, zoals kleur, waterafstotendheid, etc. * Het kan duurzamer, doordat de printer alleen daar beton legt waar het constructief nodig is. Traditioneel beton is massief, en vergt dus meer cement, wat indirect leidt tot meer CO2-uitstoot doordat bij cementproductie veel CO2 vrijkomt. * Zware beroepen op de bouw worden minder nodig. Denk aan betonvlechtwerk, beton storten en trillen. * Het is computergestuurd en gerobotiseerd. Daarmee kan in principe 24 uur per dag geproduceerd worden, waarmee de productie van woningen omhoog kan. * Het is flexibeler. Wijzigingen kunnen tot het laatste moment worden gedaan en een gepersonaliseerd woningontwerp leidt niet tot veel hogere productiekosten.


 • 6. Wat zijn de belangrijkste technische bottlenecks om nog te tackelen?

  Bij de komende vier woningen zal onder meer gekeken worden naar de opties om modulaire producten voor vloeren en daken te combineren met 3D geprinte producten.


 • 7. Zijn 3D-geprinte woningen goedkoper dan gewone woningen?

  Het streven is om uiteindelijk uit te komen op een prijsniveau dat gelijk is aan dat van traditionele bouw, of lager. Zo ver is de ontwikkeling echter nog niet. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor de volgende woningen is om methoden en technieken te ontwikkelen die dit dichterbij brengen.


 • 8. Wat is de huurprijs van de woning? Kom ik ook in aanmerking om in een Milestone-woning te wonen?

  Eigenaar Vesteda wil meer mensen de kans geven in de woning te wonen. Vesteda biedt daarom 6-maandencontracten aan, met een huurprijs van 850 euro per maand. Dat is een lage prijs voor een vrijstaande woning in het groen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Vesteda.


 • 9. Is een 3D-geprinte woning veilig?

  De woning voldoet aan alle constructieve eisen waar een woning aan moet voldoen. Dit is uitgebreid onderzocht en meegenomen in de toekenning van de bouwvergunning.


 • 10. Wat is de levensduur van deze woning?

  Gezien de kwaliteit van de materialen verwachten we een normale levensduur, van ruim boven de vijftig jaar.


 • 11. Is de woning energiezuinig en duurzaam?

  De woning is met een energieprestatiecoëfficiënt van 0.25 zeer energiezuinig. Op gebied van materiaalgebruik kan nog gewonnen worden; de verwachting is dat de hoeveelheid benodigd beton bij de volgende woningen nog verder omlaag gebracht kan worden. Dat zal leiden tot een lagere CO2-footprint.


 • 12. Wanneer zijn de volgende woningen van Project Milestone klaar?

  Een precieze datum kunnen we nog niet noemen. We hebben veel geleerd bij huis 1, maar bij de volgende woningen zullen we weer nieuwe dingen moeten leren, zoals het bouwen van meerdere verdiepingen. De verwachting is dat in april 2022 de volgende twee woningen opgeleverd zijn.


 • 13. Wanneer wordt deze techniek breed toegepast?

  De techniek wordt nu al breed toegepast. Echter in de Nederlandse woningbouw alleen nog maar bij project Milestone. Gezien de snelle ontwikkelingen, valt te verwachten dat een geprinte woning over tien jaar geen uitzondering meer is.


Algemeen

Financiën

Techniek: 3D (beton) printen

 • 1. Wie gaat er printen?

  Het printen zal gebeuren door een samenwerking van TU/e, Saint Gobain Weber Beamix en Van Wijnen


 • 2. Hoe gaat 3D-betonprinten in zijn werk?

  Het beton, van een speciaal daarvoor ontwikkelde samenstelling, wordt met een robot op de plek gelegd waar het nodig is, zonder bekistingen en wapeningsvlechters. Bekijk de filmpjes van de TU/e


 • 3. Wat zijn de voordelen van 3D-betonprinten?

  Productiesnelheid/doorlooptijd van de bouw kan bij verdergaande automatisering veel korter. Democratisering van de maakindustrie. De grote vormvrijheid geeft ruimte aan creativiteit en inspraak (mass-costumization/industrieel maatwerk), gewenste wijzigingen zijn met paar drukken op de knop te realiseren. Leidt tot co-creatie met de eindgebruiker, die veel meer centraal komt te staan. Duurzaamheid: reductie grondstoffengebruik (geen bekisting nodig). 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot komt van de betonindustrie. Dat kan duurzamer. De printer gebruikt precies zoveel beton als er nodig is voor het project en plaatst dat heel nauwkeurig: reductie in restmateriaal. Door het digitale proces nemen de faalkosten enorm af.


 • 4. Wat zijn de nadelen van 3D-betonprinten?

  Het is een techniek in ontwikkeling. Dat betekent dat elk project leerfases kent. Maar hoe meer projecten hoe minder leerfases er zullen zijn. Omdat de techniek nog in ontwikkeling is, zal er een mate van onvoorspelbaarheid zitten in de planning en de resultaten. Daarom moeten de juiste partijen vanaf het begin aan tafel zitten. De specialisten hierin zijn TU/e, Witteveen+Bos, Van Wijnen en Weber Beamix deze partijen kunnen zorgen voor snelle ontwikkeling van de techniek


 • 5. Hoe ziet het productieproces van de woningen eruit?

  De elementen worden in de printfabriek geprefabriceerd en op de bouw in elkaar gezet. De prefabricage in de fabriek gaat steeds verder bij woning 1 t/m 5. Met als eindambitie de laatste woning on-site te printen


 • 6. Waarom zou dit de gamechanger voor de bouw zijn?

  Het productieproces kan enorm worden versneld, waarmee bouwkosten (arbeidskosten) omlaag kunnen. Het vervangt (deels) de fysieke belastende arbeid van bouwvakkers. Minder faalkosten door digital engineering & construction. Nieuwe samenwerking van partijen in de keten. Ontwerpvrijheid door printen i.p.v. bekisten.


Voorgeschiedenis

 • 1. Hoe en wanneer is dit project ontstaan?

  Het project is ontstaan vanuit het consortium. Gedurende de Dutch Design Week 2016 hebben de gemeente Eindhoven en de TU/e een intentieverklaring getekend om de eerste 3D-betongeprinte woning in Eindhoven te realiseren.


 • 2. Vanwaar die lange doorlooptijd?/Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd?

  Tijdens de Dutch Design Week najaar 2016 is de intentie uitgesproken dat de eerste 3d geprinte woning op eindhovense grond zal landen. Na die tijd is er doorgewerkt en geengineerd om de ambitie van een daadwerkelijk geprinte en bewoonbare woning volgens de huidige eisen van wet- regelgeving en van eindgebruiker ook echt te kunnen realiseren. Er is een consortium gevormd die hierin willen investeren. We hebben een plek gezocht, architect en er is een ontwerp gemaakt. Nu zijn we zover daadwerkelijk te starten.


Wonen in Milestone - Bosrijk